Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XXXV Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 10.00,

w trybie wideokonferencji

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 18 czerwca 2021r.   do 23 lipca 2021 r.
  5. Pojęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

5.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

5.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Elbląg.

5.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie.

6. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

7. Sprawy różne.

  1. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

                                                                                                       Genowefa Kwoczek