Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 71 wydanego o godz. 02:43 dnia 16.07.2021
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 12:01 dnia 16.07.2021 do godz. 03:00 dnia 17.07.2021
Przebieg Nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do
50 mm, lokalnie skumulowane wartości do 60 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h.
Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Wydłużenie czasu trwania ostrzeżenia i podniesienie stopnia. Ze względu na dynamiczną sytuację
ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Karolina Kierklo
Godzina i data wydania godz. 12:00 dnia 16.07.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 warmińsko-mazurskie/elbląski od 12:01/16.07
do 03:00/17.07.2021 deszcz lok. 60 mm, grad, porywy lok. 90 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.