Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Starosta Elbląski Maciej Romanowski został doceniony przez Kapitułę Odznaczeń PZJ, która nadała mu Honorową Srebrną Odznakę Polskiego Związku Jeździeckiego.

Odznaczenie przyznane zostało za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie oraz wspieranie jeździectwa. Przyznana odznaka jest rezultatem wniosku złożonego w 2019 roku.

Odznaka Starosta