Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 18:00 dnia 08.01.2021 do godz. 09:00 dnia 09.01.2021
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu, deszczu ze
śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -6°C do -1°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tomasz Siemieniuk
Godzina i data wydania godz. 11:51 dnia 08.01.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 18:00/08.01 do
09:00/09.01.2021 temp. min. od -5 st. do 0 st., przy gruncie do -6 st., ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.