Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 18:00 dnia 19.11.2020 do godz. 03:00 dnia 20.11.2020
Przebieg Przewiduje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45
km/h, w porywach do 75 km/h z kierunków zachodnich.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tomasz Siemieniuk
Godzina i data wydania godz. 10:39 dnia 19.11.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 18:00/19.11 do
03:00/20.11.2020 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, W.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.