Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku


Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 23:00 dnia 20.03.2020 do godz. 09:00 dnia 21.03.2020
Przebieg Prognozuje się miejscami spadek temperatury od -2°C do -1°C, a przy gruncie do -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%


Uwagi Ostrzeżenie będzie kontynuowane na kolejne dni.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Siemieniuk
Godzina i data wydania godz. 12:07 dnia 20.03.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 23:00/20.03 do 09:00/21.03.2020 temp. min -2 st., przy gruncie -4 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.