Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH   
Nazwa biura   IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie
 
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)
od godz. 07:30 dnia 08.02.2020 do godz. 07:30 dnia 09.02.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia   nie przewiduje się/-   
Przebieg nie dotyczy
 
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)
od godz. 07:30 dnia 09.02.2020 do godz. 07:30 dnia 10.02.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia   Silny wiatr/2   
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, w strefie nadmorskiej do 85 km/h, z południowego-zachodu.
 
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 10.02.2020 do godz. 07:30 dnia 11.02.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia   Silny wiatr/1   
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h w strefie nadmorskiej do 80 km/h, z zachodu.
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Sławomir Guzek
Godzina i data wydania godz. 13:29 dnia 07.02.2020
     Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).     Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.