Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rangórach wraz z mieszkankami i pracownikami zaprasza na "Majówkę Rodzinną", która odbędzie się dnia 17.05.2019 roku o godzinie 15:30 na terenie DPS Rangóry.

Majówka Rodzinna w Rangórach jest również imprezą, która wpisuje się w "Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny". Od kilku już lat maj w naszym Domu jest miesiącem, w którym umożliwiamy naszym mieszkankom spotkania z rodziną w szerszym gronie poprzez organizowanie ww. spotkania. Jest to czas, w którym goście będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Domu oraz naszą ofertą. Atrakcją będzie nie tylko poczęstunek, ale również występ zespołu "Sasanka" działającym przy Kole Emerytów i Rencistów w Suchaczu.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.