Starostwo Powiatowe w Elblągu wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu organizuje XIX Olimpiadę „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego". Głównym celem Olimpiady jest promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii i kultury powiatu wśród dzieci i młodzieży kształcącej sie w placówkach oświatowych z terenu powiatu elbląskiego.

Rozgrywki Olimpiady przeprowadzone zostaną w formie turnieju w dwóch kategoriach, dla uczniów: VI i VII klas szkół podstawowych oraz klas VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu elbląskiego. Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2019 r. Rozgrywki odbędą się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36 – początek godz. l000.

Zgłoszenie trzyosobowych drużyn do udziału w XIX Olimpiadzie pn. „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego" wraz z pracą – 3 - 4 minutowym materiałem filmowym pod tytułem „Przyrodniczo-turystyczne atrakcje mojej gminy” należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Elblągu, Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, 82-300 Elbląg ul. Komeńskiego 40, p.26 w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019 r. Uczestnicy konkursu oprócz rozgrywek indywidualnych, w których rozwiązują pisemne testy składające się z 50 pytań, uczestniczą także w rozgrywkach drużynowych gdzie: wypracowują i udzielają odpowiedzi na 4 zadania oraz prezentują pracę - materiał filmowy pod tytułem „Przyrodniczo-turystyczne atrakcje mojej gminy”.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w pliku do pobrania poniżej: 

document XIX olimpiada Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego Regulamin (32 KB)