Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Kamila Moch

Szczególe zdolności oraz systematyczna praca uczniów została nagrodzona – w roku szkolnym 2018/2019 aż troje uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu zakwalifikowało się do etapów centralnych Olimpiad z wiedzy o społeczeństwie.

Serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania należą się uczennicy klasy IIc, Kamili Moch, która 2 marca 2019 r. wzięła udział w etapie ogólnopolskim VI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, gdzie uzyskała tytuł finalisty.

W finale Olimpiady, zorganizowanym przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, wzięło udział ponad 60 uzdolnionych uczniów z całej Polski, a w całym konkursie ponad 450.

Kamila wykazała się rozległą wiedzą z zakresu: historii najnowszej, współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych wydarzeń, wiedzy o społeczeństwie, prawoznawstwa, konstytucjonalizmu i prawa międzynarodowego, wiedzy o prawach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennego programu tematycznego: „Prawa dziecka a wymiar sprawiedliwości”.

Jesteśmy też bardzo dumni z uczennicy klasy IIc, Eweliny Jureko, która 16 marca 2019 r. wzięła udział w etapie ogólnopolskim VI Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, uzyskując tytuł finalisty.

Finały Olimpiady również miał miejsce na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wzięło w nim udział 70 największych znawców tematyki wspólnotowej z całej Polski, spośród prawie 500 zgłoszonych.

Zakres programowy obejmował wszystkie dziedziny wiedzy, które bezpośrednio dotyczą historii, struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej, zaś zmienny program tematyczny zatytułowany był w tym roku: „Parlament Europejski – w czterdziestą rocznicę powszechności wyborów”.

Trzymamy również kciuki za ucznia klasy IIIa, Wojciecha Wojtynę, który 13 kwietnia będzie rywalizował w ogólnopolskim finale Olimpiady Wiedzy o społeczeństwie.  

Uczniów do Olimpiad przygotowała nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Agnieszka Krzywdzińska.

A było o co walczyć - indeksy na wybrane lub wszystkie kierunki studiów finalistom Olimpiady przyznało kilkanaście polskich uczelni. Wśród nich jest m.in. Uniwersytet Warszawski, Wrocławski, Gdański czy Uniwersytet w Białymstoku. Nasi zdolni uczniowie będą mieli możliwość studiowania bez postępowania rekrutacyjnego m.in. na kierunku prawo w ósmej najlepszej uczelni w Polsce - Uniwersytecie Wrocławskim czy na jednym z najbardziej obleganych kierunków w kraju – kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojtek Wojtyna

Wojtek Wojtyna - Wojtek Wojtyna

Ewelina Jureko

Ewelina Jureko - Ewelina Jureko