Wyniki IV edycji Zielonego Budżetu: Elblążanie wybrali projekty na 2024 rok
W Elblągu zakończyło się głosowanie na projekty Zielonego Budżetu 2024. Mieszkańcy mieli szansę zadecydować, które z propozycji zazielenienia miasta zostaną zrealizowane w nadchodzącym roku. Sprawdź, które inicjatywy zdobyły najwięcej głosów i jakie zmiany czekają nas w przestrzeni miejskiej.

IV edycja Zielonego Budżetu: Zakończone głosowanie i jego wyniki

23 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu 2024 r. Zielony Budżet to program, który ma na celu tworzenie atrakcyjnych terenów zielonych w mieście oraz angażowanie mieszkańców w zazielenianie przestrzeni publicznej. W tym roku była to już czwarta edycja programu, a zainteresowanie nim nie słabnie.

W marcu mieszkańcy mieli okazję zgłaszać swoje propozycje. Wpłynęło 17 projektów, z których 7 przeszło pozytywną weryfikację. Warto zaznaczyć, że dwa projekty, „MiniPark nad Jarem” oraz „Kłoczowskiego w cieniu drzew”, zostały połączone na prośbę wnioskodawców, ponieważ dotyczyły tego samego terenu.

Proces głosowania i zaangażowanie mieszkańców

Głosowanie odbywało się w dniach od 5 do 23 czerwca, a mieszkańcy mogli oddać swoje głosy przez Internet. Łącznie oddano 625 ważnych głosów, co świadczy o dużym zaangażowaniu społeczności w kwestie związane z poprawą jakości życia w mieście.

Zgodnie z regulaminem programu, projekty będą realizowane w kolejności od tych, które uzyskały największą liczbę głosów. Budżet na realizację całego programu w 2024 roku wynosi 30 000 zł, a koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 10 000 zł.

Zwycięskie projekty i ich koszty

Liczba głosów oddana na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

  • Zielona Kuśnierska – 157 głosów (orientacyjny koszt 8 000 zł)
  • Zielony Chodnik – 154 głosy (orientacyjny koszt 10 000 zł)
  • MiniPark nad Jarem (Kłoczowskiego w cieniu drzew) – 145 głosów (orientacyjny koszt 7 000 zł)
  • Krokusowe pole w Parku Modrzewie – 86 głosów (orientacyjny koszt 5 000 zł)
  • Krzewiaste odgrodzenie parku od zgiełku ul. Mazurskiej – 55 głosów (orientacyjny koszt 4 000 zł)
  • Zwiększenie drzewostanu przy ul. Częstochowskiej – 28 głosów (orientacyjny koszt 7 000 zł)

W wyniku głosowania, w 2024 roku zrealizowane zostaną następujące projekty: „Zielona Kuśnierska”, „Zielony Chodnik”, „MiniPark nad Jarem (Kłoczowskiego w cieniu drzew)” oraz „Krokusowe pole w Parku Modrzewie”.

Znaczenie programu dla mieszkańców

Zielony Budżet to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale również w zdrowie i jakość życia mieszkańców. Dzięki realizacji tych projektów miasto stanie się bardziej przyjazne dla spacerowiczów i rodzin z dziećmi, a nowe tereny zielone przyczynią się do poprawy mikroklimatu.

Projekty takie jak „Zielona Kuśnierska” i „Zielony Chodnik” mają na celu nie tylko estetyczne upiększenie miasta, ale również praktyczne korzyści, takie jak poprawa jakości powietrza i redukcja hałasu. Z kolei „MiniPark nad Jarem (Kłoczowskiego w cieniu drzew)” oraz „Krokusowe pole w Parku Modrzewie” będą stanowiły idealne miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Zaangażowanie mieszkańców w głosowanie pokazuje, jak ważne są dla nich zielone przestrzenie i jak bardzo cenią sobie możliwość wpływania na wygląd swojego miasta. Dzięki wspólnym działaniom możemy cieszyć się piękniejszym i bardziej zielonym otoczeniem.


Na podst. Urząd Miejski w Elblągu