Urząd Miejski Elbląg: Rekrutacja do I klas szkół podstawowych
Nadchodzi czas wyborów, które zadecydują o edukacyjnej przyszłości naszych najmłodszych! Miasto Elbląg rozpoczyna rekrutację do pierwszych klas szkół podstawowych na rok 2024/2025. Dowiedz się, jak bezbłędnie przejść przez ten ważny proces!
  • Wyjaśniamy kroki rekrutacyjne i zasady przyjęć do szkół podstawowych w Elblągu.
  • Informujemy o możliwościach złożenia dokumentów i wsparciu dla rodziców bez dostępu do Internetu.
  • Podajemy, gdzie znaleźć kryteria i harmonogram naboru do pierwszych klas.

Wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym, rodzice elbląskich przedszkolaków stają przed zadaniem wybrania odpowiedniej placówki edukacyjnej dla swoich pociech. Proces ten został uproszczony dzięki elektronicznej platformie edukacyjnej, co oznacza, że wystarczy tylko jedno podanie do maksymalnie trzech wybranych szkół.

Warto mieć na uwadze, że priorytet mają dzieci z terenu obwodu szkoły, co wynika z obowiązującej ustawy Prawo oświatowe. Jednakże, jeśli w wybranej placówce pozostaną wolne miejsca, szansę na przyjęcie mają również kandydaci spoza obwodu. Wszystko to odbywa się w atmosferze przejrzystości i równych szans, ponieważ zasady przyjęć są identyczne dla wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Elektroniczne wnioski i deklaracje, choć wygodne i ekologiczne, nie są same w sobie równoznaczne ze złożeniem aplikacji. Rodzice muszą pamiętać o wydrukowaniu i dostarczeniu tych dokumentów do wybranej placówki w godzinach jej pracy, aby zgłoszenie zostało uznane za ważne.

Natomiast dla tych, którzy stoją przed barierą technologiczną, przewidziano możliwość złożenia wniosku w formie papierowej. Troska o równy dostęp do edukacji jest w Elblągu priorytetem, co przejawia się w dbałości o zapewnienie opcji dla wszystkich rodziców, niezależnie od ich sytuacji cyfrowej.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji, aby nie przegapić żadnego istotnego terminu. Kryteria brane pod uwagę podczas naboru są jasno określone, co pozwala rodzicom przygotować się do procesu i zwiększyć szanse swojego dziecka na dostanie się do wybranej szkoły. Pamiętajmy, że odpowiednie przygotowanie to klucz do sukcesu w tej ważnej życiowej decyzji.


Według informacji z: Urząd Miejski Elbląg