Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 19:00 dnia 07.03.2023 do godz. 09:00 dnia 08.03.2023
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do
-1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -6°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.

Godzina i data wydania godz. 11:50 dnia 07.03.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 19:00/07.03 do
09:00/08.03.2023 temp. min. od -4st. do -1st., przy gruncie od -6st do -2st., ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.