Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 08:45 dnia 23.01.2023 do godz. 22:00 dnia 23.01.2023
Przebieg Lokalnie obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie słabych opadów marznącej mżawki
powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 08:43 dnia 23.01.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od
08:45/23.01 do 22:00/23.01.2023 marznące opady, drogi śliskie.
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.