Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/ 1 Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski

Ważność od godz. 07:00 dnia 21.01.2023 do godz. 21:00 dnia 21.01.2023

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje snieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 16:37 dnia 20.01.2023 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 07:00/21.01 do 21:00/21.01.2023 przyrost pokrywy 10-15 cm, zawieje. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.