WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 200
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:52 dnia 23.11.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(79), ełcki(81), giżycki(80), gołdapski(79), kętrzyński(76), lidzbarski(80),
mrągowski(76), nidzicki(84), olecki(80), Olsztyn(81), olsztyński(83), piski(79),
szczycieński(79), węgorzewski(79)
Ważność od godz. 09:55 dnia 23.11.2022 do godz. 22:00 dnia 23.11.2022
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (14 powiatów) od
09:55/23.11 do 22:00/23.11.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki,
Olsztyn, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
opadach marznących
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(82), działdowski(83), Elbląg(81), elbląski(82), iławski(84),
nowomiejski(84), ostródzki(85)
Ważność od godz. 19:00 dnia 22.11.2022 do godz. 10:00 dnia 23.11.2022
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (7 powiatów) od
19:00/22.11 do 10:00/23.11.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów:
braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
opadach marznących
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.