Dziś w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elblągu policjanci zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi oddawali krew.

Dziś Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapełniło się mundurowymi chcącymi oddać krew. Oddawali ją policjanci, ale i inne osoby zrzeszone w Klubie HDK: byli to m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej. 22-26 listopada to Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.  

nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu