W dniu 21 września br., w miejscowości Fiszewo w gminie Gronowo Elbląskie odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach dofinansowania zrealizowano trzy inwestycje drogowe: remont dróg powiatowych nr 1120N i 1117N w miejscowości Fiszewo oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Etap I.

Otwarcie inwestycji miało miejsce przy ruinach kościoła św. Jana Chrzciciela w miejscowości Fiszewo, gdzie przedstawiono ponadto prezentację IV etapu prac zabezpieczających konstrukcję murów, korpusu i wieży tego zabytku zrealizowaną przez Diecezję Elbląską ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.