WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 141
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:11 dnia 03.08.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: działdowski(60), ostródzki(61)
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (2 powiaty) od 13:00/04.08 do
20:00/05.08.2022 temp. maks 33 st, temp min 19 st. Dotyczy powiatów: działdowski i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: braniewski(62), Elbląg(62), elbląski(63), iławski(60), nowomiejski(60)
Ważność od godz. 13:00 dnia 03.08.2022 do godz. 18:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (5 powiatów) od 13:00/03.08 do
18:00/05.08.2022 temp. maks 34 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: braniewski, Elbląg,
elbląski, iławski i nowomiejski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.