Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bartoszycki(55), braniewski(55), działdowski(53), Elbląg(55), elbląski(56), iławski(53),
lidzbarski(55), nidzicki(53), nowomiejski(54), Olsztyn(53), olsztyński(54), ostródzki(53),
szczycieński(54)
Ważność od godz. 12:00 dnia 04.07.2022 do godz. 20:00 dnia 04.07.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie (13 powiatów) od 12:00/04.07 do 20:00/04.07.2022 deszcz 20 mm, grad, porywy 85 km/h. Dotyczy powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.