Laboratorium Tenslab, czyli profesjonalne badania dla przemysłu

Badania próbek materiałów wykorzystywanych w szeroko rozumianym przemyśle są przeprowadzane w różnych celach. Przykładowo, wyniki badań są wykorzystywane w celu sprawdzenia, czy dany obiekt spełni swoją rolę w instalacji przemysłowej. To jeszcze nie jedyne możliwe zastosowanie procedur badawczych, które mogą posłużyć na przykład do weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy. Wyniki pomiarów rzutują na jakość pracy w przemyśle i ryzyko awarii oraz przestojów. Taki stan rzeczy oznacza, że usługę przeprowadzenia badań należy zlecić podmiotowi kompetentnemu i doświadczonemu. Do takich ośrodków należy między innymi Laboratorium Tenslab.

Laboratorium Tenslab — dlaczego warto skorzystać z jego oferty?

Laboratorium Tenslab, w skład którego wchodzą ośrodki: wzorcujący oraz wytrzymałościowy — to pomiot cechujący się takimi atutami jak między innymi:

  • wieloletnie doświadczenie w branży badań przemysłowych, które z jednej strony pozwoliło na zbudowanie solidnego portfolio klientów biznesowych z różnych segmentów przemysłu, z drugiej zaś oznacza, że laboratorium niejednokrotnie pracowało w trudnych warunkach,
  • wysokie kompetencje pracowników, którzy są wykwalifikowanymi specjalistami w swojej branży,
  • zgodność przeprowadzanych procedur badawczych z powszechnie obowiązującymi normami i standardami (wśród nich między innymi norma ISO 9001). To jeszcze nie wszystko; wysoką jakość prac realizowanych przez Laboratorium Tenslab potwierdzają certyfikaty przyznawane między innymi przez PCA — Polskie Centrum Akredytacji;
  • wygodna obsługa. Poza najbardziej skomplikowanymi przypadkami, w celu uzyskania wyników wystarczy wysłać niewielką próbkę do oddziału laboratorium — można to zrobić na przykład poprzez wysyłkę kurierską. Więcej informacji na temat przeprowadzenia badania można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub internetowy (z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej). Dowodem na to, że Tenslab jest otwarte na merytoryczny feedback ze strony klientów, jest udostępnienie ankiety satysfakcji na stronie internetowej ośrodka badawczego.

Zasadniczo, badanie może zostać przeprowadzone w ciągu 10 dni od otrzymania próbki przez Tenslab. Ponieważ w biznesie liczy się efektywność i szybkość działania, rozwiązania oferowane przez Laboratorium Tenslab z pewnością zadowolą klientów.

Metody badań oferowane przez Laboratorium Tenslab?

Nie istnieje jedna, uniwersalna metoda pozwalająca na przeprowadzenie miarodajnych badań próbek przemysłowych. To, jaki sposób działania będzie optymalny, jest uzależnione od specyficznych uwarunkowań danej sytuacji, tzn. potrzeb danego klienta (biznesowego lub indywidualnego), rodzaju materiału itd. Taki stan rzeczy oznacza, że w inny sposób zostanie przeprowadzone badanie np. próbki spawalniczej w celu oceny zdolności kandydata, inaczej zaś będzie wyglądać testowanie tego, czy parametry danego obiektu są zgodne z potrzebami danej instalacji.

Nie powinno zatem dziwić, że w ofercie Laboratorium wzorcujące Tenslab znajduje się kilkanaście różnorodnych metod badawczych. Wszystkie z nich są wykonywane z użyciem nowoczesnej aparatury. Przykładowe metody badań to:

  • badanie metalograficzne (z użyciem np. mikroskopu optycznego),
  • statyczna próba rozciągania (poprzez rozciąganie próbki),
  • próba udarności (analiza odporności materiału na pękanie w wyniku dużego obciążenia).