Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 9 wydanego o godz. 13:59 dnia 19.01.2022


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 08:56 dnia 20.01.2022 do godz. 18:00 dnia 20.01.2022
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza w ciągu dnia
oscylować będzie w okolicach 0°C, późnym popołudniem i wieczorem obniży się do -2°C, -1°C,
przy gruncie do około -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Mateusz Zamajtys
Godzina i data wydania godz. 08:56 dnia 20.01.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 08:56/20.01 do
18:00/20.01.2022 temp. min. do -2 st., przy gruncie do -3 st., ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.