Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 2
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 22:00 dnia 13.01.2022 do godz. 16:00 dnia 14.01.2022
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h,
w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze
porywy wiatru prognozowane są jutro w pierwszej połowie dnia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Wiesław Winnicki
Godzina i data wydania godz. 12:11 dnia 13.01.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 warmińsko-mazurskie/elbląski od 22:00/13.01 do
16:00/14.01.2022 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h, W, NW .
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.