Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 3 wydanego o godz. 12:25 dnia 12.01.2022

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 16:30 dnia 12.01.2022 do godz. 08:00 dnia 13.01.2022
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Siemieniuk
Godzina i data wydania godz. 16:24 dnia 12.01.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od
16:30/12.01 do 08:00/13.01.2022 marznące opady, drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.