Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Data i godzina wydania: 25.11.2021 - godz. 11:52
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:115
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 18:00 dnia 25.11.2021 do godz. 10:00 dnia 26.11.2021
Obszar: Wybrzeże Wschodnie (Bałtyk Południowo-Wschodni, pomorskie)
Przebieg: W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (534 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Wybrzeżu Wschodnim przewiduje się wzrosty poziomów wody do górnej granicy strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: BrakDyżurny synoptyk hydrolog: Arkadiusz Fabrycki