Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 16:00 dnia 19.11.2021 do godz. 06:00 dnia 20.11.2021

Przebieg Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do
80 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Magdalena Pękala
Godzina i data wydania godz. 06:35 dnia 19.11.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 16:00/19.11 do
06:00/20.11.2021 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W, NW.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.