Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:24 dnia 05.11.2021
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawiska Silny wiatr
Obszar województwo warmińsko-mazurskie
powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski,
kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, Olsztyn, olsztyński, ostródzki,
piski, szczycieński, węgorzewski
Sytuacja meteorologiczna Do godz. 06:00 najsilniejsze porywy wystąpiły w Kętrzynie (78 km/h), Mikołajkach (76 km/h),
Elblągu (68 km/h) i Żabinie (65 km/h). W najbliższych godzinach wiatr w porywach do 75 km/h,
później słabnący.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Magdalena Pękala
Godzina i data wydania godz. 06:24 dnia 05.11.2021
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.