Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 171
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 06:31 dnia 23.10.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: braniewski(87), Elbląg(86), elbląski(88)
Ważność od godz. 06:35 dnia 23.10.2021 do godz. 12:30 dnia 23.10.2021
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do
75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe są także burze.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 06:35/23.10 do
12:30/23.10.2021 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, W-NW. Dotyczy powiatów:
braniewski, Elbląg i elbląski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Siemieniuk
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.