Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Narkotyki i dopalacze zabijają pod tym hasłem odbywał się szereg spotkań policjantów prewencji kryminalnej z młodzieżą. Jedno z takich spotkań miało miejsce w Zespole Szkół Muzycznych w Elblągu.

W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8 oraz klas licealnych. To część policyjnego programu profilaktycznego „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Policjanci podczas spotkań z młodzieżą poruszali także aspekty prawne odpowiedzialności osób nieletnich.

nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu