Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Dziś do Młynar przyjechał specjalny pojazd… Był to krwiobus z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Akcja krwiodawstwa organizowana była przez Posterunek Policji w Młynarach przy współudziale Klubu Krwiodawców HDK przy Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Tym razem czerwony krwiobus przyjechał do Młynar. Tam też można było dziś oddać krew. W akcji wzięło udział 13 policjantów a łącznie krew tego dnia oddały 33 osoby w tym strażacy z OSP, leśnicy i motocykliści.  14 litrów 850 ml taką ilością przekazanej krwi zakończyła się dzisiejsza akcja.

nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu