Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Lipiec dla policjantów to miesiąc wyjątkowy. To właśnie 24 lipca przypada ich święto, ustanowione na pamiątkę powołania w 1919 roku Policji Państwowej. Z tej okazji w Komendzie Głównej Policji, we wszystkich komendach wojewódzkich oraz powiatowych odbywają się uroczystości związane z tym wydarzeniem, na których m.in. wręczane są wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Policjanci z Warmii i Mazur drugi rok z rzędu postanowili świętować w wyjątkowy sposób – organizując rowerowy rajd i zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji.

Każdego roku uroczystościom towarzyszy niezwykle podniosła atmosfera. Policjanci tego dnia jeszcze bardziej czują dumę z tego, że mogą nosić policyjny mundur i służyć wiernie społeczeństwu. Coroczne obchody Święta Policji to zawsze była też okazja do wyjątkowego spotkania i zaprezentowania się mieszkańcom regionu. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że w tym roku ponownie obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter.

Coroczne obchody Święta Policji to zawsze była też okazja do wyjątkowego spotkania i zaprezentowania się mieszkańcom regionu. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że w tym roku ponownie obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter.

Świętować można na różne sposoby i doskonale wiedzą o tym policjanci z Olsztyna, którzy po raz drugi wzięli na barki trud organizatora i – tak jak w zeszłym roku – z okazji Święta Policji wystartują rowerami na trasę po drogach Warmii i Mazur. W zeszłym roku zrealizowali plan przejechania około 800 km w 4 dni, w trakcie których odwiedzili wszystkie powiaty regionu. Spotkali się z tamtejszymi policjantami i zbierali fundusze na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. Dzięki hojności darczyńców zebrano 13 tysięcy złotych, które Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir Koniuszy przekazali na konto Fundacji. W tym roku rowerowi zapaleńcy chcą co najmniej powtórzyć ten wynik.

Więcej na temat rajdu można przeczytać na stronie: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/83500,Policyjny-rajd-rowerowy-wzdluz-granic-Warmii-i-Mazur.html

Choć w mniejszym gronie, to wcale nie z mniejszą satysfakcją policjanci, pracownicy cywilni oraz osoby zasłużone dla Policji mogą z tej okazji odebrać od kierownictwo Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczystości związane z obchodami Święta Policji na Warmii i Mazurach rozpoczęły się w połowie lipca i potrwają przez trzy tygodnie.

19.07. – KPP w Ełku

(tm)