Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:55
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 08:00 dnia 16.07.2021 do godz. 13:00 dnia 16.07.2021
Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Kubicka