Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W dniu 9 czerwca 2021 r. w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu Komisja w składzie: Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie - Dariusz Barton, Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu - Wioletta Janas, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – Jolanta Zielińska i Hanna Kruk oraz Grzegorz Dawidziuk Inspektor z Wydziału Promocji Powiatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, dokonała oceny prac przesłanych na XX Olimpiadę pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”.

Prace konkursowe oceniano w dwóch kategoriach tj.:

1) prace indywidualne:

a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - „Projekt zakładki papierowej do książki promującej florę lub faunę powiatu elbląskiego”,

b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych - „Projekt zakładki (z magnesem) do książki promującej zabytki powiatu elbląskiego’,

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych - „Projekt kubka promującego zabytki powiatu elbląskiego”.

2) prace zespołowe:

a) 3-osobowe zespoły uczniów klas IV-VI szkół podstawowych - „Projekt tablicy informacyjnej o wybranym gatunku fauny lub flory występującym na terenie gminy, w której znajduje się szkoła, do której uczęszczają uczniowie”;

2) 3-osobowe zespoły uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych - „Projekt wycieczki rowerowej lub pieszej po terenie gminy, w której położona jest szkoła”;

3) 3-osobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych - „Projekt kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zabytków architektury lub atrakcji przyrodniczych położonych na terenie powiatu elbląskiego, motywujący jednocześnie mieszkańców, w różnym wieku, do aktywnego spędzania czasu wolnego”.

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Elblągu we współpracy z Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”. Konkurs objęty został Patronatami: Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie oraz Stowarzyszenia LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”. Olimpiada cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu elbląskiego.

W konkursie udział wzięło łącznie 152 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Komisja po dokonaniu oceny prac ustaliła wyniki:

  1. klasyfikacja indywidualna:
  • W grupie szkół podstawowych w klasach IV-VI:

I miejsce zajął Fabian Mosakowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku,

II miejsce zajęła Zofia Dolińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku,

III miejsce zajęła Aleksandra Sołowiej ze Szkoły Podstawowej w Błudowie.

  • W grupie szkół podstawowych w klasach VII –VIII:

I miejsce zajął Michał Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej w Godkowie,

II miejsce zajął Norbert Szypluk ze Szkoły Podstawowej w Godkowie,

III miejsce zajęła Maria Adamowicz ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie.

  • W grupie szkół ponadpodstawowych:

I miejsce ex aequo zajęły: Kamila Lenarczyk, Hanna Wilk i Weronika Choma z Zespołu Szkół w Pasłęku,          

II miejsce zajęła Zofia Ławniczak z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,

III miejsce zajęła Aleksandra Misiewicz z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

W klasyfikacji zespołowej:

  • W grupie szkół podstawowych w klasach IV-VI:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej (zespół w składzie: Jan Urban, Milena Wąsiewska, Wiktoria Krzysiak),

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Żurawcu (zespół w składzie: Patrycja Spicka, Nikola Madej, Maja Podkościelna),

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zwierznie (zespół w składzie: Natalia Zawadzka, Anna Kawulak, Paweł Sulicki).

  • W grupie szkół podstawowych w klasach VII-VIII:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Błudowie (zespół w składzie: Zuzanna Kananowicz, Maja Łatoszyńska, Jakub Wątroba),

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Godkowie (zespół w składzie: Aleksandra Taranko, Klaudia Basarab, Alicja Dobrzyńska),

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zwierznie (zespół w składzie: Martyna Koczara, Maria Adamowicz, Wiktoria Fos).

  • W grupie szkół ponadpodstawowych:

I miejsce zajęło Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym (zespół w składzie: Gabriela Rowicka, Nikola Krajewska, Zofia Ławniczak),

II miejsce zajął Zespół Szkół w Pasłęku (zespół w składzie: Kamila Lenarczyk, Hanna Wilk, Weronika Choma),

III miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (zespół w składzie: Wiktoria Świętlicka, Natalia Kamińska, Julia Potrapeluk).

Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach ufunduje Starostwo Powiatowe w Elblągu, Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Stowarzyszenie LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”.

O terminie i formie wręczenia nagród osoby nagrodzone będą poinformowane za pośrednictwem dyrektorów szkół, do których uczęszczają.

 

Info: Wydział PEKS