Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 15.01.2021 do godz. 07:30 dnia 16.01.2021
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujących
miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 16.01.2021 do godz. 07:30 dnia 17.01.2021
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujących
miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 17.01.2021 do godz. 07:30 dnia 18.01.2021
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Agata Wojtkiewicz
Godzina i data wydania godz. 13:57 dnia 14.01.2021
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.