Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu, w dniu 13.01.2021 r. w godz. 8.00 – 13.30 w Zespole Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 zostaną przeprowadzone badanie nauczycieli klas 1-3 oraz personelu pomocniczego szkół podstawowych w kierunku SARS-COVID-19 (przed zakończeniem ferii zimowych oraz przed planowanym powrotem uczniów tych klas do szkół). Badanie zostanie przeprowadzone wg. harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Punkt poboru wymazów w Zespole Szkółw Pasłęku ul. Zwycięstwa 28. 13.01.2021

  Nazwa szkoły Liczba
nauczycieli
Liczba personelu pomocniczego Ogółem Godzina
1. SP nr 1 w Pasłęku 12 8 20 8.00
2. SP nr 2 w Pasłęku 7 21 28 8.30
3. SP nr 3 w Pasłęku 12 16 28 9.10
4. SP Rogajny 7 4 11 9.50
5. SP Zielonka
Pasłęcka
5 7 12 10.10
6. SP Młynary 3 1 4 10.25
7. SP Węzina 6 6 12 10.35
8. SP Pilona 2 0 2 10.50
9. SP Błudowo 1 0 1 11.00
10. SP Godkowo 4 5 9 11.05
11. SP Bielica 2 3 5 11.20
12. SP Rychliki 4 13 17 12.00
13. SP Markusy Zwierzno 11 1 12 12.30
14. SP Żurawiec 9 8 17 12.50
15. SP Gronowo Górne 18 13 31 13.20
        210  

Ponadto, zwracam się do Państwa z apelem o włączenie się do akcji „szczepimy się”