Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Komunikat meteorologiczny z godz. 00:50 dnia 06.01.2021                                                                                                                                                            Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku                                                                                               Zjawiska Intensywne opady śniegu                                                                                                                                                                                                     Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski.

Sytuacja meteorologiczna Opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem, nadal będą występować. Jednak będą one słabe i mogą się pojawiać przerwy w opadach. Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej powinien wynieść od 2 cm do 3 cm.

Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Karolina Kierklo Godzina i data wydania godz. 00:50 dnia 06.01.2021 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.