Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 21.11.2020 do godz. 07:30 dnia 22.11.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Przebieg Prognozuje się w powiatach nadmorskich wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 15
km/h do 30 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego-zachodu.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 22.11.2020 do godz. 07:30 dnia 23.11.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Przebieg Prognozuje się w powiatach nadmorskich wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 15
km/h do 30 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego-zachodu.

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 23.11.2020 do godz. 07:30 dnia 24.11.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy

Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Marcin Czeczatka
Godzina i data wydania godz. 13:22 dnia 20.11.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.