Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

wot

Terytorialsi cały czas zwiększają zaangażowanie w walce z koronawirusem. Wspierają oddziały, gdzie leczeni są pacjenci z COVID-19. Podłączają butle z tlenem, pomagają personelowi w zakresie podstawowych czynności medycznych i administracyjnych. Pracują całodobowo w systemie ELC, monitorując ilość wolnych i zajętych tzw. łóżek covidowych, a także działają w mobilnych zespołach wymazowych oraz punktach "drive thru".

Do realizowania tych zadań potrzebne są specjalistyczne szkolenia, dlatego kolejni żołnierze43 Batalionu Lekkiej Piechoty, wchodzącego w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Głównym celem organizowanego kursu KPP jest przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia do czasu przekazania ich personelowi medycznemu oraz wszelkiego rodzaju wsparcia w walce z koronawirusem.

Terytorialsi z uprawnieniami KPP kierowani są na specjalistyczne szkolenia, po których ukończeniu będą mogli wzmacniać działające już zespoły wymazowe oraz pomagać w opiece nad pacjentami hospitalizowanymi, wspierając służby medyczne. Łącznie do działań w punktach wymazowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego gotowych jest blisko 150 wykwalifikowanych ratowników.

Żołnierze 4W-MBOT stale podnoszą swoje kwalifikacje, by jeszcze lepiej służyć lokalnej społeczności. Niebawem kurs KPP rozpoczną kolejni Terytorialsi z Warmii i Mazur

Z wyrazami szacunku

ppor. Anna Szczepańska

ekspert ds. komunikacji 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie