Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Zarząd Powiatu w Elblągu przyznał nagrody dla zawodników sportowych, trenerówi działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
W tym roku do nagrody Starosty Elbląskiego nominowano dziesięć osób. Wszystkie zgłoszone kandydatury spełniły kryteria ustalone w akcie prawa miejscowego.

Nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu za rok 2020 otrzymali:


1) za uzyskanie wysokich wyników sportowych:

• Patrycja Steć,
• Patrycja Wróbel,
• Mirosław Kurenda,
• Adam Ochnik,

2) za osiągnięcia w pracy trenera:

• Robert Chojnicki,
• Piotr Michałek ,

3) za działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu, współpracę przy organizacji zawodów, wspieranie inicjatyw propagujących kulturę fizyczną wśród dzieci
i młodzieży:


• Jan Durka,
• Marek Piepiórka,
• Joanna Dorota Piechotka,
• Waldemar Janusz Wielgosz.

Starosta Elbląski – Pan Maciej Romanowski w listach okolicznościowych skierowanych do nagrodzonych pogratulował znakomitych osiągnięć sportowych
i przekazał wyrazy uznania oraz podziękowania za wysiłek i osobiste zaangażowanie w upowszechnianie sportu na terenie powiatu elbląskiego.

sport2
Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych.

document Sylwetki Osób Nagrodzonych (22 KB)