Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 22:00 dnia 30.10.2020 do godz. 10:00 dnia 31.10.2020
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność miejscami wyniesie od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tomasz Siemieniuk
Godzina i data wydania godz. 11:29 dnia 30.10.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 22:00/30.10 do 10:00/31.10.2020 widzialność 100 m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.