Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Nauczyciele Liceum Sztuk Plastycznych stanęli na wysokości zadania i podczas zdalnego nauczania organizowali ciekawe lekcje, angażujące uczniów w różnorodne aktywności. Zwieńczeniem tych internetowych działań było wzięcie udziału w Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, za co nasza szkoła otrzymała 9 października certyfikat Szkoły Zd@(o)lnej. Ponadto Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał szkole pierwsze miejsce w kategorii dydaktyczna gra planszowa i wyróżnił uczniów, którzy stworzyli przedmiotowy escaperoom, dotyczący mitologii słowiańskiej i germańskiej.

info: LSP