Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Dnia 13 października 2020 roku uczniowie klasy drugiej o profilu przyrodniczo-medycznym Zespołu Szkół w Pasłęku uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Oprowadzeni zostali po Bażantarni przez Panią Martę Piekarską, pracowniczkę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Celem wyjazdu było poznawanie bioróżnorodności i cech krajobrazu elbląskiego parku. W Bażantarni można podziwiać w pełnej okazałości buki, które są charakterystyczne dla tego rejonu, a których próżno szukać na terenach przyległych do Wysoczyzny Elbląskiej. Ze względu na górski charakter krajobrazu parku, można tu spotkać kilka górskich gatunków roślin, takich jak: czosnek niedźwiedzi, tojad dzióbaty czy przetacznik górski. Niewątpliwie uroku temu miejscu dodają Srebrny Potok oraz pomnik przyrody Diabelski kamień, który jest głazem narzutowym, pozostałością po wędrówce lądolodu. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”.

Info. ZS