Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 128


WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 09:25 dnia 14.10.2020
Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1 ODWOŁANIE
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: działdowski(68), giżycki(69), gołdapski(69), iławski(67), kętrzyński(67), mrągowski(67), nidzicki(65), nowomiejski(67), Olsztyn(65), olsztyński(66), ostródzki(66),
szczycieński(68), węgorzewski(69)
Czas odwołania godz. 09:25 dnia 14.10.2020
Przyczyna Zjawisko zakończyło się
SMS IMGW-PIB INFORMUJE: WIATR/- warmińsko-mazurskie (13 powiatów) 09:25/14.10.2020
ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: działdowski, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński
i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (2 powiaty), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak


Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1 ODWOŁANIE
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: ełcki(70), olecki(70), piski(70)
Czas odwołania godz. 09:21 dnia 14.10.2020
Przyczyna Zjawisko zakończyło się
SMS IMGW-PIB INFORMUJE: WIATR/- warmińsko-mazurskie (3 powiaty) 09:21/14.10.2020
ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: ełcki, olecki i piski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (2 powiaty), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak


Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1 ODWOŁANIE
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(60), lidzbarski(60)
Czas odwołania godz. 09:25 dnia 14.10.2020
Przyczyna Zjawisko zakończyło się
SMS IMGW-PIB INFORMUJE: WIATR/- warmińsko-mazurskie (2 powiaty) 09:25/14.10.2020
ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: bartoszycki i lidzbarski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (2 powiaty), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak


Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: działdowski(67), ełcki(69), giżycki(68), gołdapski(68), iławski(66), kętrzyński(66), mrągowski(66), nidzicki(64), nowomiejski(66), olecki(69), Olsztyn(64), olsztyński(65),
ostródzki(65), piski(69), szczycieński(67), węgorzewski(68)
Ważność od godz. 18:00 dnia 13.10.2020 do godz. 15:00 dnia 14.10.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami do 30 mm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 warmińsko-mazurskie (16 powiatów) od 18:00/13.10 do 15:00/14.10.2020 30 mm. Dotyczy powiatów: działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak.


Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(59), braniewski(62), Elbląg(62), elbląski(63), lidzbarski(59)
Ważność od godz. 20:00 dnia 13.10.2020 do godz. 17:00 dnia 14.10.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami do 30 mm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 warmińsko-mazurskie (5 powiatów) od 20:00/13.10 do
17:00/14.10.2020 30 mm. Dotyczy powiatów: bartoszycki, braniewski, Elbląg, elbląski i lidzbarski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak.


Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(63), Elbląg(63), elbląski(64)
Ważność od godz. 22:00 dnia 13.10.2020 do godz. 17:00 dnia 14.10.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego wschodu. Największe porywy wystąpią w godzinach porannych i okołopołudniowych.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 22:00/13.10 do
17:00/14.10.2020 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, NE. Dotyczy powiatów: braniewski, Elbląg i elbląski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.


Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Mateusz Zamajtys