Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W dniu 28 lipca 2020 r. w uroczystym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Elblągu uczestniczył
Pan Aleksander Socha – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, który wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ww. odznaczenia nadał: Alinie Basaj z gminy Godkowo, Dominice Zabiełło z gminy Młynary, Elżbiecie Kacperskiej i Joannie Marcinkowskiej
z gminy Gronowo Elbląskie oraz Joannie Włodarskiej z gminy Elbląg.

Przybyłych na spotkanie powitał Pan Ryszard Zając Wicestarosta Elbląski, który poinformował,
że w dniu 29 maja 2020 r. uroczyste obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury nie mogły się odbyć z uwagi na panującą sytuację w kraju (stan epidemii) i jednocześnie zapewnił, że bardzo się cieszy, iż w dniu dzisiejszym tak ważne dla społeczności lokalnej spotkanie może się już odbyć.
W swoim wystąpieniu Wicestarosta Elbląski podkreślił rolę i znaczenie trudnej pracy lokalnych animatorów i działaczy kultury w miejscowościach położonych na terenie powiatu elbląskiego.

W dalszej części spotkania Wicewojewoda Warmońsko-Mazusrki podziękował wszystkim odznaczonym za podjęte działania, indywidulane oraz zespołowe, związane z podtrzymywaniem lokalnych tradycji i obyczajów, życząc jednocześnie wielu sukcesów, energii i zapału oraz zadowolenia z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Sylwetki osób odznaczonych przedstawiła Wioletta Janas – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, która życzyła odznaczonym wielu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji
z wykonywanej pracy na rzecz Powiatu Elbląskiego, podkreślając jednocześnie, że najważniejszą rzeczą w funkcjonowaniu lokalnych działaczy kultury jest serce i potrzeba zrobienia „czegoś
dla kogoś”.

W imieniu osób odznaczonych podziękowania złożyła Pani Joanna Włodarska, która z radością
i optymizmem stwierdziła, że „wyróżnienie dodaje skrzydeł i zachęca do pisania kolejnych projektów”.