Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Dziś (24.07) policjanci z Posterunku Policji w Młynarach w odpowiedzi na apel Służby Zdrowia o oddawanie krwi, zorganizowali zbiórkę krwi. Odbyło się to wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Młynary, Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Młynar.

Autokar Mobilnego Punktu Krwiodastwa stanął na terenie Nadleśnictwa Młynary. W akcji mógł wziąć udział każdy a sama akcja była ogłoszona w mediach. Wzięli w niej udział funkcjonariusze policji, którzy systematycznie oddają krew, pracownicy Urzędu Miasta I Gminy w Młynarach, pracownicy Nadleśnictwa Młynary, Nadleśnictwa Zaporowo  Nadleśnictwa Dobrocin a także ci na których pomoc również można zawsze liczyć a więc strażacy i to z całej okolicy. Było: OSP Młynary, Godkowo, Zastawno, Kurowo Braniewskie a także mieszkańcy Młynar. Akcja miała wsparcie wszystkich wymienionych instytucji oraz firmy AUXILIA Stanisława Szulicha. Łącznie wzięło w niej udział 50 osób. Zebrano 20 litrów krwi. Termin akcji zbiegł się ze Świętem Policji.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu