Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W dniu jutrzejszym tj. 29.05.2020 planowany jest  remont odcinka DP nr 1185N w miejscowości Śliwica. Długość odcinka ok. 350mb. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w związku z wykonaniem przedmiotowego remontu.

indeks