Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach realizacji projektu grantowego p.n. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym otrzymało laptopy oraz rutery zakupione przez Powiat Elbląski.

Założeniem projektu jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mają obecnie trudności z realizacją zajęć w formie zdalnej. Sprzęt udostępniany jest, po podpisaniu umowy użyczenia na czas kształcenia na odległość.

Rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu prosimy o osobiste złożenie zapotrzebowania w sekretariacie szkoły od 11.05.2020 r. w godzinach od 8.00 – 14.00. O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność złożenia wniosku – data, godzina. Wniosek można wydrukować i wypełnić lub wypełnić wersję papierową pobraną w szkole.

                           Krystyna Brinkiewicz
Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

 

LOGO