Powiat Elbląski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia Zdalnego

Celem projektu jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 69 999,84 zł i pokrywa 100% wartości projektu.

Dzięki pozyskanym środkom Starostwo Powiatowe w Elblągu zakupiło 20 nowoczesnych laptopów Acer oraz dostęp dla 8 osób do bezlimitowego Internetu mobilnego. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do zdalnej nauki przez uczniów i nauczycieli trzech szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

Powyższy sprzęt otrzymają: Zespół Szkół w Pasłęku, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

 

LOGO

 

Herb Powiat Elb. 1 may