Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Obszar Województwo warmińsko-mazurskie


PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 19.03.2020 do godz. 07:30 dnia 20.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C.


PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 20.03.2020 do godz. 07:30 dnia 21.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -4°C .


PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 21.03.2020 do godz. 07:30 dnia 22.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -4°C, przy gruncie do -6°C. W ciągu kolejnych nocy również przewiduje się temperaturę ujemną.


Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Mateusz Zamajtys
Godzina i data wydania godz. 13:51 dnia 18.03.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.