Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

        W dniu 9 stycznia 2020 r. na oficjalnej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również na stronie Internetowej Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” ogłoszono wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020”.

Organizator rankingu dokonał analizy wyników 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników i ogłosił listę 1000 najlepszych liceów i 500 techników (dane ze strony www.perspektywy.pl).

Fundacja „Perspektywy” w celu ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej przygotowała również rankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich.

Z informacji udostępnionej na stronie www.perspektywy.pl wynika, że Technikum nr 2, funkcjonujące w Zespole Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Pasłęku, znajduje się na liście najlepszych techników w Polsce (poz. 500 na 1728 ocenianych szkół) i w naszym województwie (poz. 15 na liście rankingowej na 85 techników dla dzieci i młodzieży, funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2018/2019 – dane GUS).

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Technikum nr 2 w Pasłęku ma prawo do używania w roku 2020 i w latach następnych tytułu honorowego „Najlepsze Technika w Polsce – Brązowa Szkoła 2020".

TYTUŁ "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2020"

                                                                                                                ranking

 

Serdecznie gratulujemy uczniom, dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, tak znaczącegosukcesu. Zdobyta pozycja w ogólnopolskim rankingu techników, to nie tylko informacja o wysokiej zdawalności na egzaminie maturalnym i zawodowym, ale pozytywny bilans ścisłej współpracy ambitnych uczniów, grona pedagogicznego, rodziców oraz dyrekcji szkoły. To również potwierdzenie, że stosowane metody i formy kształcenia przynoszą coraz wyższe efekty nauczania-uczenia się uczniów, a jakość pracy szkoły jest na coraz wyższym poziomie.

Pasłęckie Technikum zmierzyło się z najlepszymi technikami w Polsce, które między innymi funkcjonują w dużych miastach, w tym ze znanymi w Polsce ośrodkami akademickimi.

Z list rankingowych wynika, że zdobycie laurów szkoły, o której mówi się, że jest jednostką oświatową świadczącą usługi edukacyjne na wysokim lub bardzo wysokim poziomie to bardzo duże wyzwanie i konieczność wprowadzenia kolejnych, być może innowacyjnych zmian w funkcjonowaniu szkoły.

Mamy świadomość, że Technikum nr 2 w Pasłęku musi włożyć wiele wysiłku i pracy, aby uplasować się w czołówce najlepszych szkół, w których uczniowie chcą się uczyć. Jednak osiągnięcie spektakularnego sukcesu jest możliwe. Tegoroczna pozycja w XXII Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020” jest dowodem, że szkoła może wspinać się coraz wyżej i w naszych realiach jest to z pewnością krok w dobrym kierunku.

Życzymy całej społeczności szkolnej, aby tegoroczny sukces był inspiracją do działania i do podnoszenia sobie poprzeczki w górę, aby za rok wyniki były na wyższym poziomie niż obecnie.

W rankingu „Perspektywy 2020” I Liceum Ogólnokształcące, które funkcjonuje w Zespole Szkół w Pasłęku zajęło 45 pozycję na wojewódzkiej liście rankingowej na 113 liceów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w roku szkolny 2018/2019 w naszym województwie (dane GUS).

Uczniom, nauczycielom i dyrekcji Zespołu Szkół w Pasłęku życzymy również sił i determinacji do podnoszenia jakości pracy szkoły, stawiania sobie coraz wyższych wymagań, wdrażania innowacji i eksperymentów, zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz motywacji do realizacji wytyczonych celów i zamierzeń.